Bil Koleji Kayseri Kampüsü

Köklü bir Geçmişten,Aydınlık Geleceğe...

logo

0544 2 522 522

bilkayseri@bilkoleji.com.tr

Konaklar Mahallesi

447. Sokak No :51 Melikgazi/Kayseri

Bil'de Yaşam

OKU-BİL

Projenİn Amacı; Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemektir. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak,

toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesi ne katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Spor yapmak vücut için nasıl egzersiz imkânı sağlıyorsa kitap okumak da bey nin kapasitesini artırmada egzersiz işlevi görmektedir.

Yapılan araştırmalar, bir Japon’un yılda 25 kitap okuduğunu, bir İsveçlinin yılda 10 kitap okuduğunu, bir Fransız’ın yılda 7 kitap oku duğunu göstermektedir. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okumaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri, oran olarak şu şekildedir:
Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2
Yeterince zaman bulunamaması: % 16,6
Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6
Televizyon, video ve sinemanın tercih edilmesi: % 10,5
Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6
Dersleri sebebiyle okuyamama: % 3,4
Diğer sebepler: % 1,9
Cevap yok: % 2,27

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını kazanmamış, kitap okuma bilincine erişememiş ve kitap sevgisi taşımayan bireylerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak, toplumun tüm kesimlerinde ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumaları ile ders başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Yapılan bir araştırmada neden kitap okumadıklarını açıklayan gençler şu cevapları vermişlerdir:
Hangi kitabı okumam gerektiğini bilmiyorum!
Evde ders kitaplarından başka bir şey yok!
Kitap konusunda kimseyle bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum!
Okuduğum ilk kitabı hatırlamıyorum!

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *